Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series

12.500.000

– Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Có khay trưng bày đi kèm
– Gồm 8 Zippo
– Sản xuất từ năm 1995 đến 1998
Được giới thiệu như phiên bản giới hạn mặc dù không được đánh số giới hạn cho mỗi cái . nhưng chỉ có khoảng 50 cái mỗi loại được sản xuất . Được thiết kế bởi một nghệ sĩ từ Soho NYC
– Chất liệu đồng mạ chrome
– Họa tiết sơn nhiệt
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series
Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 1

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 2

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 3

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 4

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 5

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 6

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 7

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 8

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 9

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 10

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 11

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 12

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 13

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 14

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 15

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 16

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 17

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 18

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 19

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 20

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 21

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 22

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 23

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 24

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 25

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 26

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 27

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 28

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 29

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 30

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 31

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 32

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 33

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 34

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 35

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 36

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 37

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 38

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 39

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 40

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 41

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 42

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 43

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 44

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 45

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 46

Zippo Set 1995-1998 – Truss Me Soho NYC – Skull Series 47

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP