Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996

Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996

9.500.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Nguyên hộp
  • Sản xuất năm 1995
  • Họa tiết sơn nhiệt
  • Chủ đề Thế Vận Hội Olympic Atlanta 1996

 

Hết hàng

Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996

Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 1
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 1
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 2
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 2
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 3
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 3
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 4
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 4
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 5
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 5
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 6
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 6
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 7
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 7
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 8
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 8
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 9
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 9
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 10
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 10
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 11
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 11
Zippo Set 1995 - Olympic Games Collection - Atlanta 1996 12
Zippo Set 1995 – Olympic Games Collection – Atlanta 1996 12

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP