Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á

Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á

35.000.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Hộp gỗ sang trọng
  • Gồm 12 Zippo
  • Sản xuất năm 2015
  • Chất liệu đồng nguyên khối
  • Emblem full mặt trước
  • Chủ đề 12 con giáp Châu Á
  • Giá trị sưu tầm cao

 

MUA NHANH

Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á

Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 1
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 1
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 2
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 2
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 3
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 3
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 4
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 4
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 5
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 5
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 6
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 6
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 7
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 7
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 8
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 8
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 9
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 9
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 10
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 10
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 11
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 11
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 12
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 12
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 13
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 13
Zippo Set 2015 - Chinese Zodiac - 12 Con Giáp Châu Á 14
Zippo Set 2015 – Chinese Zodiac – 12 Con Giáp Châu Á 14

 

5/5 (1 Review)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP