Zippo Xưa 1965 – Việt Nam War – US Naval Mobile Construction Battalion 10

Zippo Xưa 1965 – Việt Nam War – US Naval Mobile Construction Battalion 10

12.000.000

– Chu Lai , VietNam 1965
– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Có hộp
– Có trầy xước
– Lớp sơn còn nguyên vẹn
– Sản xuất năm 1965
– Ruột trùng giai đoạn
– Ruột chặn xăng đỏ
– Họa tiết ăn mòn phủ sơn 2 mặt
– Chủ đề Chiến tranh Việt Nam
– Giá trị sưu tầm cao

Tiểu đoàn Công trình Cơ động Hải quân 10Thông tin chi tiết : https://www.history.navy.mil/content/dam/museums/Seabee/UnitListPages/nmcb/NMCB%20010.pdf

MUA NHANH

Zippo Xưa 1965 – Việt Nam War – US Naval Mobile Construction Battalion 10
Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 1

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 2

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 9

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 8

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 7

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 6

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 5

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 4

Zippo Xưa 1965 - Việt Nam War - US Naval Mobile Construction Battalion 10 3

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP