HIẾM – SIÊU PHẨM Zippo vàng nguyên khối Solid Gold 18K – Zippo Signet Lighter 18K Solid Gold – GGB 1941 – Giới hạn 300 chiếc trên toàn thế giới – Limited 24/300

TOP